Wynik badania wody

Zarząd SO informuje,
że woda  z ujęcia  studni głębinowej z terenu stowarzyszenia ogrodowego „Na Piaskach” została przebadana (zobacz: WYNIK BADANIA WODY 2021)

Jednocześnie informujemy, że wodę zdatną do spożycia należy stale monitorować (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zmianami).

Z powodu braku stałego nadzoru nad jakością wody, zarząd SO informuje, że woda z terenu ogrodu nadaje się tylko do użytku gospodarczego.

Za skutki używania wody w innym celu niż gospodarczy zarząd nie ponosi odpowiedzialności!