Postanowienia Walnego Zebrania 2021 r.

Szanowni Członkowie SO „Na Piaskach”,

w związku z prowadzonymi rozmowami z Działkowcami, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” zauważa konieczność odniesienia się do spraw podejmowanych na Walnym  Zebraniu 2021. Celem niniejszego wpisu jest sprostowanie sprzecznych informacji, które wynikają z niezrozumienia podjętych Uchwał podczas Walnego Zebrania.   

Na Walnym Zebraniu 2021 m.in. przyjęto:
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu modernizacji urządzeń hydroforowych, co oznacza, że hydrofornia zostanie zautomatyzowana, zamontowane zostaną specjalne falowniki odpowiadające za stałe ciśnienie wody oraz wodomierze w celu ewidencjonowania ilości zużytej wody w ogrodzie 

oraz Uchwały dotyczące planu zagospodarowania ogrodu tj. Uchwałę w sprawie:

a) możliwości montowania bram wjazdowych na działkę w ogrodzeniu zewnętrznym po uzyskaniu zgody Zarządu oraz zalegalizowania tych istniejących

b) legalizacji bram w ogrodzeniu zewnętrznym prowadzących na aleje ogrodowe

c) nadania nazw alejom ogrodowym

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 32/2020 Walnego Zebrania, działkowcy zobowiązani są do końca roku 2022  zamontować  na swojej działce zawór odcinający na przyłączu wodnym. W przypadku jego wykonania prosimy poinformować o tym Zarząd SO.

W sytuacji wątpliwości, chęci wglądu do dokumentów formalnych lub przekazywania własnych inicjatyw, Zarząd zaprasza Członków SO do biura w czasie zaplanowanych dyżurów.

Wszystkim Członkom SO obecnym na Walnym Zebraniu oraz zainteresowanym sprawami ogrodu Zarząd składa podziękowania. Zarząd ma nadzieję, że przyjęty plan zagospodarowania ogrodu przyniesie wiele korzyści, a przebywanie na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” będzie w dalszym ciągu dostarczało pozytywnej energii.