Awaria poczty mailowej

Informujemy, że w wyniku problemu z serwerem obsługującym pocztę elektroniczną Zarządu, wyniknął przejściowy brak dostępu do adresu mailowego Zarządu.

Za wynikłe problemy przepraszamy i liczymy, że wkrótce dostęp zostanie przywrócony.