Dobry drogowskaz to podstawa

Na parkingu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” została zamieszczona tablica z planem ogrodu.

Tablica stanowi pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiejsze jest odnalezienie określonego numeru działki, dotarcie do konkretnej alejki, czy bramy, a nawet skrzynki energetycznej.

Przygotowanie tablicy z planem ogrodu to efekt pracy kilku osób, w tym osób spoza grona działkowców. Część osób, które zaangażowały się w ten projekt przekazały swoją pracę w formie cegiełki na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Wizualne przedstawienie topografii naszego ogrodu może być pomocne zarówno dla działkowców jak też dla osób odwiedzających to miejsce oraz dla służb np. Pogotowia Energetycznego.

Przygotowana i udostępniona dla ogółu tablica jest jednym z podjętych przez Zarząd działań w ramach obszaru Bezpieczeństwo w Ogrodzie, o czym była mowa na ostatnim Walnym Zebraniu.

plan działek na tablicy
Tablica – widok od drogi
tablica z planem działek
Tablica – widok od parkingu