Informacja dla działkowców po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Wybrani  28.05.2022r na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie Zarządu w następujący sposób rozdzielili funkcje:

  1. Janusz Niećko – prezes    
  2. Andrzej Kowalski – v-ce prezes
  3. Zbigniew Malicki – v-ce prezes
  4. Mirosław Krawczyk – skarbnik
  5. Janusz Izdebski – sekretarz

Jednocześnie informuję, że do momentu ustalenia nowej stawki na Walnym Zebraniu obowiązuje jako przedpłata poprzednia stawka w wysokości 304,00 zł oraz ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu – 100,00 zł  którą proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach

PKO BP I ODDZIAŁ OPOLE

Nr: 94 1020 3668 0000 5502 0419 8230

UWAGA:

Wpłacając na konto bankowe prosimy w tytule wpisać Imię i Nazwisko właściciela oraz numer działki

Członkowie SO nieposiadający działki dokonują wpłaty na fundusz statutowy w wysokości 43,00 zł

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Janusz Niećko