Informacja o zmianach w Komisji Rewizyjnej

Informuję, że w dniu 30-11-2022 r. do Zarządu wpłynęły pisma od członków Komisji Rewizyjnej w sprawie rezygnacji z bycia członkiem i pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

Zarząd, wstępnie przewiduje zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w połowie stycznia 2023 r.

O szczegółach będziemy Państwa informować.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu