Informacja o zaworze odcinającym

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” zwraca się z prośbą do działkowców, którzy zamontowali zawór odcinający na swoim przyłączu o przekazanie tej informacji na adres mail:
zarzad@sodkomprachcice.pl
albo na adres Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach”
ul. Chróścińska 2 46-070 Komprachcice

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakładania zaworu odcinającego na przyłączu wodociągowym zgodnie z przyjętą Uchwałą Walnego Zebrania Nr 32/2020. Termin zamontowania zaworu jest wyznaczony do 2022r. 

Zobacz też Ogłoszenie w sprawie zaworów odcinających – Stowarzyszenie Ogrodowe “Na Piaskach” w Komprachcicach (sodkomprachcice.eu)