Jednorazowe opłaty dla osób nabywających działkę

Aktualnie opłata inwestycyjna w Stowarzyszeniu Ogrodowym “Na Piaskach” wynosi 950,00 zł oraz opłata wpisowa wynosi 950,00 zł.

Opłaty na łączną kwotę 1900,00 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Ogrodowego do dwóch tygodni od chwili złożenia w Zarządzie SO wniosku i umowy o przeniesienie prawa do działki.

Sposób płatności za działki i dane do przelewu