Kontener na odpady

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” informuje, że zgodnie z oczekiwaniami działkowców, w dniu 02.04.2022 (sobota) w godz. od 10.00 do 14.00 na terenie biura-hydroforni będzie podstawiony kontener na bioodpady (odpady zielone).

W związku z prowadzonymi wiosennymi porządkami, tym dniu każdy działkowiec może oddać odpady zielone z terenu swojej działki.