Naprawa ogrodzenia

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Na Piaskach w Komprachcicach informuje, że powstała konieczność naprawy zewnętrznego ogrodzenia naszego Ogrodu na odcinku pomiędzy działkami a ul. Chróścińską 2 wzdłuż drogi gminnej.

W związku z powyższym Zarząd poszukuje wśród Działkowców chętnych do wykonania ww. naprawy, a miejscami odbudowy uszkodzonego ogrodzenia.

Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 512-318-472 bądź mailowo na adres: zarzad@sodkomprachcice.pl w terminie do dnia 7 maja br.

Powyższe prace można wykonać na podstawie umowy zlecenia bądź na poczet przyszłych godzin prac na rzecz ogrodu.