Nazwy alei ogrodowych

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” zaprasza członków do udziału w głosowaniu na wybór kategorii, w jakiej zostaną nazwane aleje ogrodowe.

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na terenie Ogrodu i usprawnienia pracy oraz identyfikacji alei ogrodowych, Zarząd proponuje nadać alejom ogrodowym nazwy w jednej z kategorii:
1. Kwiaty

albo

2. Drzewa

W głosowaniu mogą wziąć udział tylko Członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”.

Wybór proponowanej kategorii prosimy  nadsyłać na adres mail: zarzad@sodkomprachcice.pl
albo korespondencyjny do skrzynki pocztowej, która znajduje się na bramie nr 5 lub osobiście podczas pełnienia dyżurów.

Zgłoszenie kategorii musi zawierać dane identyfikacyjne osoby, czyli imię i nazwisko oraz numer działki.

Plebiscyt trwa w okresie od 25.05.2021 do 15.06.2021