Odpracowanie godzin na rzecz Ogrodu (16-17.09.2022 r.)

Zapraszamy działkowiczów chętnych do odpracowania godzin na rzecz Ogrodu. Do wykonania będą następujące prace:
 
1. Rozgarnięcie tłucznia na alejkach dojazdowych. Do wykonania tej pracy zapraszamy 10 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty.
 
2. Prace porządkowe na terenie hydroforni i wokół niej oraz w pomieszczeniach biurowych. Mile widziane panie. Do wykonania tej pracy zapraszamy 8 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty. 
 
3. Prace porządkowe na terenie parkingu. Do wykonania tej pracy zapraszamy 6 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty.
 
4. Wykonanie ogrodzenia na terenie ujęcia wody w celu wytyczenia dojścia do działki nr 1. Obecnie właściciel tej działki nie może swobodnie do niej dojść. Do wykonania tej pracy zapraszamy 4 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty.
 
5. Naprawa ogrodzenia na terenie ujęcia wody. Do wykonania tej pracy zapraszamy 2 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty.
 
6. Podcięcie gałęzi i likwidacja chwastów przy alei nr 8. Do wykonania tej pracy zapraszamy 4 pierwszych chętnych osób. Prosimy o przyniesienie ze sobą taczek, grabek i łopaty.
 
7. Koszenie trawy na terenach wspólnych Ogrodu. Zapraszamy 1 osobę ze względu na to, że Ogród posiada tyko jedną kosę spalinową. Z uwagi na bezpieczeństwo, prosimy o zgłoszenie się osoby z umiejętnością obsługi takiego sprzętu.
 
8. Rozdrabnianie gałęzi na terenie hydroforni. Zapraszamy 2 osoby. Z uwagi na bezpieczeństwo, prosimy o zgłoszenie się osób z umiejętnością obsługi takiego sprzętu.
 
Zaplanowane prace na rzecz Ogrodu odbędą się w dwóch terminach. Pierwszy zaplanowany termin to piątek 16.09.2022 r. od godz. 15:00 oraz sobota 17.09.2022 r. od godz. 10:00. 
Jeżeli prace nie zostaną wykonane w tym terminie, ustalimy kolejny termin ich wykonania.