Odroczenie terminu Walnego Zebrania w 2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”

informuje, że w związku z kolejną falą epidemii i zakazem organizacji zgromadzeń nie ma możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania sprawozdawczego w statutowym terminie do 30.04.2021

Zarząd informuje, że zebranie zostanie przeprowadzone, gdy zostaną uchylone obowiązujące ograniczenia.

Zarząd zwraca się do Działkowców z prośbą  o złożenie oświadczeń wyrażających zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony internetowej i przesłać na adres mailowy zarzad@sodkomprachcice.pl albo listownie na adres: Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” ul. Chróścińska 2

Brak w/w oświadczeń znacznie podwyższa koszty działalności Stowarzyszenia, a środki przeznaczone na pisemne zawiadomienia można byłoby przeznaczyć na wydatki związane z innymi potrzebami naszego ogrodu.

Pobierz oświadczenie (wersja pdf)

Pobierz oświadczenie (wersja doc)