Ogłoszenie w sprawie zaworów odcinających

W związku z podjętą Uchwałą Nr32/2020 Walnego Zebrania z dnia 29.08.2020r. Zarząd SO “Na Piaskach” informuje wszystkich użytkowników działek naszego ogrodu o konieczności zakładania zaworów odcinających na głównym przyłączu wodnym na swojej działce.

Zgodnie z treścią przyjętej Uchwały termin realizacji tego zadania został wyznaczony do końca 2022 r.

Jeśli Działkowiec nie założy zaworu odcinającego na swoim przyłączu w wyznaczonym terminie, Zarząd Stowarzyszenia podejmie działania związane z założeniem zaworu, obciążając dodatkowymi kosztami Działkowca.

Z poważaniem
Zarząd SO „Na Piaskach”

 

Ogłoszenie

Uchwała nr 32/2020 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ws. zakładania zaworu odcinającego na przyłączu wodociągowym