Opłaty w 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”

informuje, że do czasu odbycia Walnego Zebrania 2021

należy dokonać opłaty ogrodowej w wysokości 304,00 zł do 31.05.2021 r.

na konto Stowarzyszenia Ogrodowego

Nr: 94 1020 3668 0000 5502 0419 8230

UWAGA : wpłacając na konto bankowe prosimy w tytule wpisać Imię i Nazwisko właściciela i numer działki

Informujemy, że dla zachowania ciągłości funkcjonowania Ogrodu Zarząd podjął Uchwałę w sprawie wnoszenia opłaty ogrodowej. Na mocy tej Uchwały Zarząd postanawia utrzymać wysokość opłaty ogrodowej ustalonej przez Walne Zebranie 2020.

Jednocześnie Zarząd informuje, że decyzja o wysokości ekwiwalentu za prace na rzecz ogrodu zostanie podjęta na Walnym Zebraniu 2021.