Opłaty w 2020 roku

Wysokość opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposób i termin ich wnoszenia w 2020 r. Działając w oparciu o zapis § 49 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego ” Na Piaskach ” Walne Zebranie Członków ustaliło wysokość opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych w sezonie 2020. Ustala się, iż opłaty:

  • opłata ogrodowa na 2020 r. wynosi 304,00zł – płatne w terminie do 31 lipca 2020 r.
  • opłata za prace na rzecz ogrodu w 2020 r. wynosi 68,00 zł – płatne do 31 października 2020 r.

Łączna kwota do wpłaty 372,00 zł Po dokonaniu wpłat po terminie zostaną naliczone odsetki Wszystkie opłaty ogrodowe należy wpłacać na konto bankowe, a w wyjątkowych sytuacjach u Skarbnika Stowarzyszenia za potwierdzeniem dowodu wpłaty( KP ) Konto bankowe na które należy przekazać opłaty ogrodowe:

PKO BP I ODDZIAŁ OPOLE Nr: 94 1020 3668 0000 5502 0419 8230

UWAGA : wpłacając na konto bankowe prosimy w tytule wpisać Imię i Nazwisko właściciela i numer działki