Oświadczenie ws. wykupu działek i modernizacji sieci wodociągowej

Oświadczenie

W związku z podjętą inicjatywą przez część działkowców dotyczącą wykupu gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym  SO „Na Piaskach” na własność Stowarzyszenia oraz modernizacji sieci wodociągowej, Zarząd pragnie ustosunkować się do treści złożonego przez grupę inicjatywną wniosku.

Zarząd SO w 2018 r podjął Uchwałę nr 7/12/2018 w sprawie „wykupu działek, które są własnością Skarbu Państwa”, tym samym obecnie Zarząd podtrzymuje niniejszą decyzję co oznacza, że działania grupy inicjatywnej w sprawie wykupu gruntu we współpracy z Zarządem są możliwe.

Ponadto, aby rozwiać wątpliwości części działkowców informujemy, że inicjatywa ta jest zgodna ze stanowiskiem Zarządu.

W sprawie kwestii zawartej we wniosku dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej przypominamy, że w nawiązaniu do  Uchwały nr 32/2021 Zarząd realizuje Państwa decyzję podjętą na WZ w dniu 10.07.2021 i tym samym pragniemy poinformować, że urządzenia hydroforowe będące częścią sieci wodociągowej zostaną zmodernizowane w okresie: listopad 2021 – marzec 2022.

Z poważaniem
Zarząd SO „Na Piaskach”