Oświadczenie Zarządu w sprawie bieżących działań

W wyniku informacji jakie docierają do Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”  informuje:

  1. Spotkanie organizowane przez grupę inicjatywną w dniu 02.04.2022 nie ma charakteru Walnego Zebrania. Spotkanie nie zostało zorganizowane w porozumieniu z Zarządem. Zaproszenie wraz z postulatami do Zarządu wpłynęło 15.03.2022.
  2. W okresie od 09.10.2021 do chwili obecnej trwały regularne posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu zajmowali się obsługą administracyjną Stowarzyszenia ( np. 73 wysłanych wezwań do zapłaty), odpowiedziami na składane wnioski przez członków SO, realizacją Planu Pracy przyjętego na Walnym Zebraniu 2021, np. utrzymaniem porządku na terenie wspólnym należącym do Stowarzyszenia, modernizacją hydroforowni. Inicjatywy i działania jakie Zarząd podejmuje są planowane.
  3. Ponadto Zarząd zobowiązany był do złożenia pisemnych wyjaśnień do Prezesa UODO w sprawie złożonej skargi przez członka SO.
  4. Liczne pomówienia, pretensje i podejmowane oddolne inicjatywy nie wpływają korzystnie na  kierowanie Stowarzyszeniem Ogrodowym do czego zobowiązany jest Zarząd. Efektem tych działań jest utrudniona współpraca z członkami SO.
  5. Członkowie Zarządu nie czerpią żadnych korzyści materialnych z wykonywanej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Wydawanie poleceń i nierealnych oczekiwań, w tej sytuacji nie wydaje się być na miejscu. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie oczekują nagród ani zaszczytów, angażują się w to co robią z poczucia odpowiedzialności i całkowicie bezinteresownie. Praca Zarządu, Komisji i Administratora strony jest pracą non profit.
  6. Zarząd ponownie przypomina o możliwości konsultowania wszystkich wątpliwości, które mogą się pojawiać na skutek przekazywania informacji przez tzw. grupę inicjatywną.

Pamiętajmy, że negatywne postępowania mogą doprowadzić do kryzysu postawy jaką jest brak motywacji do pracy społecznej!