Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zarząd SO „Na Piaskach” kolejny raz zwraca się z prośbą do Działkowców, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku, aby do Zarządu Stowarzyszenia złożyli stosowne
Oświadczenie na Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach”.
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych związanych z posiadanym prawem do działki oraz członkostwem w SO.

Oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych RODO można pobrać ze strony Stowarzyszenia (zał. nr 5) i wysłać na adres Zarządu (zarzad@sodkomprachcice.pl), albo pobrać osobiście w biurze SO podczas pełnionych dyżurów tj. w 1 i 3 sobotę miesiąca (do października włącznie) w godz. od 13.00 do 14.00