Oświadczenie Zarządu

Komprachcice, 27.09.2021 r.

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi oczerniających Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”

W związku z pojawiającymi się zachowaniami i wypowiedziami, które naruszają dobra osobowe przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”, pragniemy zaapelować do Państwa o zaprzestanie przekazywania nieprawdziwych informacji, które wpływają na pracę Zarządu i atmosferę panującą w Ogrodzie.

Zgodnie ze Statutem, w naszym Ogrodzie nie ma miejsca na rozpowszechnianie wypowiedzi noszących znamiona wykluczenia, pogardy, czy uprzedzeń, gdyż nie służy to budowaniu wspólnoty ogrodowej, do jakiej zostało powołane Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach”.

W przypadku wątpliwości, co do uczciwości i kompetencji Zarządu, pragniemy przypomnieć, że możliwy jest wgląd do dokumentów podczas dyżurów w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w czasie trwającego sezonu. Ponadto mogą się Państwo kontaktować telefonicznie, mailowo lub osobiście z przedstawicielami Zarządu.

Zarząd pracuje w oparciu o zapisy Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” i dba o bezpieczeństwo w Ogrodzie.

Wielokrotnie daliśmy wyraz, że jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i działamy dla dobra WSZYSTKICH Działkowców i Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”. Tym samym respektujemy dobro ogółu, a nie indywidualnych jednostek!

Oczywistym jest fakt, że każde podejmowane działanie przez Zarząd nie będzie pozytywnie odbierane przez WSZYSTKICH Działkowców, dlatego tak bardzo podkreślamy otwartość na rozmowę i przedstawianie merytorycznych argumentów.

Wyrażamy głęboki żal, że dla pewnej grupy Działkowców merytoryczna rozmowa z Zarządem jest niemożliwa. Jedynym rozwiązaniem staje się zastraszanie i oczernianie Zarządu.

Wobec takiej postawy się sprzeciwiamy, ostatecznie licząc na głos rozsądku i dobrą współpracę, w myśl postanowień Statutu i ludzkiej przyzwoitości!    

Z wyrazami szacunku
Zarząd i Komisja Rewizyjna SO „Na Piaskach”