Parkowanie w alejkach

Szanowni Członkowie i Działkowcy SO,

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” przypomina, że w alejach ogrodowych należących do SO „Na Piaskach” nie ma możliwości parkowania pojazdów. Aleje ogrodowe muszą być drożne. Do parkowania pojazdów wyznaczony jest bezpłatny parking.

Dozwolony jest wjazd i parkowanie na terenie dzierżawionej przez działkowca działki. Zakaz parkowania pojazdów w alejach ogrodowych dotyczy zarówno użytkowników działki jak i gości ich odwiedzających. Odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu spoczywa na dzierżawcy działki. W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności możliwe jest wykonanie zatoczki w alejce ogrodowej.

Zarząd SO „Na Piaskach” pragnie poinformować, że w ostatnim czasie pozytywnie rozpatrzył wniosek, który został złożony przez członka SO posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Kierując się zapisami w Regulaminie Zarząd z powodu takiego orzeczenia podjął działania zmierzające do wykonania zatoczki w obrębie dzierżawionej przez członka SO działki. Koszt wykonania zatoczki będzie sfinansowany z funduszy Stowarzyszenia, natomiast koszt materiałów zostanie pokryty zarówno przez Stowarzyszenie jak i członka SO.

Misją Zarządu jest dbałość o przestrzeganie Regulaminu i Statutu SO. Zapisy zawarte w tych dokumentach wyznaczają kierunek działania Zarządu. Zachęcamy Członków SO do wspierania inicjatyw Zarządu i współpracy chociażby poprzez przestrzeganie Regulaminu i Statutu. Rozmowy z Członkami SO na temat bieżących i przyszłych działań Zarządu SO możliwe są podczas pełnienia dyżurów w trakcie trwania sezonu ogrodowego w każdą I i III sobotę miesiąca.