Podziękowania

Zarząd S.O. “Na Piaskach” w Komprachcicach serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym członkom S.O. za  udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbyło się 27.08.2022 r. przy ul. Hallera w Opolu w drugim terminie.
 
Obecni na zebraniu Członkowie zdecydowali o ważnych dla nas zaplanowanych przedsięwzięciach. Zapewniamy, że Zarząd dołoży wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki pobytu na naszych działkach, zgodnie z założeniami i przegłosowanymi uchwałami podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 
Podziękowania kierujemy również do osób biorących czynny udział w Komisjach Skrutacyjno-Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
Dziękujemy Pani protokolantce za sporządzenie obszernego i szczegółowego protokołu z zebrania.
 
Zarząd S.O.