Pomiar geodezyjny i dzierżawa działkowa

Szanowni Działkowcy,

w związku z przyjętym planem pracy Zarządu na rok 2021 zachodzi konieczność usunięcia błędów formalnych w dokumentach dotyczących Umów Dzierżaw Działkowych.  

W związku z powyższym osoby posiadające „wyznaczone pomiary geodezyjne” proszone są o dostarczenie kserokopii tego dokumentu do Zarządu. Pomiar geodezyjny można dostarczyć:

  • mailem na adres Zarządu:  zarzad@sodkomprachcice.eu
  • listownie na adres Stowarzyszenia
  • osobiście do biura Zarządu do końca października w każdą sobotę między godziną 13:00 a 14:00
  • do skrzynki na listy znajdującej się na bramie nr 5

 

Aktualnie Zarząd pracuje nad spełnieniem założeń audytu, które mają na celu doprowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym Umów Dzierżawy Działkowej, do zgodności z ustawą o ROD, statutem SO oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, co w  bezpośrednim stopniu ma wpływ na bezpieczeństwo interesów każdego użytkownika działki.

Dopiero wykonanie zaleceń z audytu umożliwi Zarządowi podjęcie działania w kierunku realizacji inicjatywy działkowców zmierzającej do zmiany użytkowania wieczystego gruntu na własność Stowarzyszenia.

 

Zarząd
Stowarzyszenia Ogrodowego

“Na Piaskach”