Prace na rzecz ogrodu 16.10.2021 r.

Prace odbędą się 16.10.2021- godz. 10:00-14:00

 (w razie deszczu 23.10. 2021- godz. 10-14’00 )

 

Zarząd SO „Na Piaskach”  uprzejmie informuje, że w dniu 16.10.2021 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędą się prace na rzecz ogrodu. Zaplanowane prace będą dotyczyły między innymi:

  • grabienia liści na terenie parkingu i biura hydroforni,
  • przewiezienia liści z terenu parkingu na teren hydroforni.

Osoby chętne do zaangażowania się w wyżej wymienione prace proszone są o przyjście na teren biura o godzinie 10:00 w celu podpisania listy obecności.

W przypadku chęci odpracowania godzin prac na rzecz ogrodu za innego działkowca, niezbędne jest dostarczenie upoważnienia z czytelnym podpisem osoby, która upoważnia do ich wykonania.

W razie niepogody (deszczu) prace zostaną przesunięte na kolejną sobotę, to jest 23 października 2021 r. w godzinach 10:00 do 14:00.

                                                   Zarząd Stowarzyszenia