Przypomnienie o usunięciu przerostów

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” przypomina działkowcom  o obowiązku przycięcia gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza granice działki.

 Obecne przerosty zmniejszają pas drogi gminnej oraz przestrzeń alei ogrodowych. Na przełomie maja i czerwca br. będą przeprowadzane kontrole w zakresie oceny wykonania tych prac. W przypadku obecności przerostów wychodzących poza ogrodzenie działki, oraz krzaków rosnących przy ogrodzeniu na alei ogrodowej, Zarząd na podstawie Regulaminu Ogrodu §37 zleci wykonanie tych prac firmie zewnętrznej, a kosztami obciąży użytkowników działki, z których przerosty pochodzą.