Rozmawiamy ze sobą

W celu ułatwienia obiegu informacji między działkowiczami, Zarząd proponuje wykorzystywanie następujących możliwości:
  1. W aplikacji telefonicznej WhatsApp została utworzona grupa dyskusyjna Ogrody „Na Piaskach”, którą administruje działkowicz p. Roman Czapliński nr tel. 729646264. Grupa łączy obecnie już kilkudziesięciu działkowców, którzy na forum mogą wymieniać się zapytaniami, opiniami i innymi informacjami dotyczącymi życia działek. Zapraszamy do korzystania z tego forum, aby dołączyć do grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z p. Romanem.
  2. Otwieramy możliwość korzystania z gablot ogrodowych. Fragment gabloty zostanie przeznaczony na potrzeby ogłoszeniowe działkowców. Ogłoszenie należy przynieść podczas dyżuru Zarządu do Biura i po akceptacji zostanie umieszczone w gablocie.
  3. Oczywiście cały czas funkcjonować będzie strona internetowa Ogrodu, gdzie znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące spraw bieżących.