Tematy na Walne Zebranie

Szanowni Członkowie i Działkowcy Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”

Zarząd SO „Na Piaskach” opracowuje Plan Walnego Zebrania, w związku z powyższym do dnia 20 marca 2022 członkowie i działkowcy SO mogą przesyłać drogą mailową na adres Zarządu, bądź listownie na adres Stowarzyszenia, proponowane przez siebie tematy, które miałyby zostać uwzględnione w Planie Walnego Zebrania.

 

Dane adresowe na stronie: Adres – Stowarzyszenie Ogrodowe “Na Piaskach” w Komprachcicach (sodkomprachcice.eu)

Z poważaniem
Zarząd SO „Na Piaskach”