Uchwały dotyczące opłat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu z dnia 27-08-2022 r. dotyczących:

WYSOKOŚCI OPŁAT OGRODOWYCH I INNYCH OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ORAZ SPOSOBU I TERMINIU ICH WNOSZENIA W 2022 r. (Uchwała nr 3)

 

WYSOKOŚCI OPŁATY INWESTYCYJNEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NA ROK 2022 (Uchwała nr 5)

 

WYSOKOŚCI OPŁATY WPISOWEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NA ROK 2022 (Uchwała nr 6)

 

UCHWALENIA ILOŚCI GODZIN DO ODPRACOWANIA NA TERENIE OGRODU W ROK 2022 LUB EKWIWALENTU ZA NIEPRZEPRACOWANE GODZINY (Uchwała nr 8)