Walne zebranie sprawozdawcze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „Na Piaskach” INFORMUJE, ŻE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ tj. 10.07.2021 NA TERENIE BIURA HYDROFORNI, W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA. 

POCZĄTEK OBRAD I TERMIN 10.00 , II TERMIN 10.30

OSOBY, KTÓRE CHCĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTAMI SO, W TYM REJESTREM UCHWAŁ, FAKTURAMI I PRELIMINARZEM ZA 2020 ZAPRASZAMY NA DYŻUR, DO BIURA STOWARZYSZENIA W DNIU 03.07.2021 W GODZINACH 12.00 – 15.00