Wgląd do sprawozdania finansowego

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” informuje, że w dniu 09.04.2022 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia, na terenie hydroforni, dla zainteresowanych Członków Stowarzyszenia oraz Działkowców, będą dostępne do wglądu następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie finansowe za 2021 r.
  2. zestawienie wpływów i wydatków za 2021 r.