Woda włączona w Ogrodzie

Szanowni Działkowcy,

w dniu 09 kwietnia 2022 (sobota)  nastąpił zaplanowany rozruch wody w naszym ogrodzie. W wyniku przeprowadzonej modernizacji urządzeń hydroforowych oraz elektrycznych, bez większych przeszkód, woda została włączona.

Urządzenia hydroforowe zamontowane w studni

Zarząd informuje, że w najbliższych dniach mogą nastąpić przerwy w dostawie wody z  powodu niezbędnych ustawień  automatyki, których w dniu rozruchu nie można było wykonać.

Zarząd przypomina, że każdy działkowiec sprawdza we własnym zakresie szczelność rur i zaworów na swoich działkach i dokonuje ich napraw.

Zarząd SO „Na Piaskach”