Zakończenie głosowania na nazwy alei

Drodzy Działkowcy,

Zarząd  dziękuje Członkom Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach”, którzy wzięli udział w głosowaniu na wybór kategorii nazw alei ogrodowych.

Wyniki głosowania wskazują na równą liczbę głosów w obu kategoriach. Organizatorzy konkursu sugerują tym samym, by nazwy alei ogrodowych obejmowały w równej części wskazane kategorie tj. drzewa i kwiaty. Motywowane jest to tym, by każda osoba biorąca udział w głosowaniu, mogła odnaleźć proponowaną przez siebie nazwę alei w ogrodzie.

Wskazuje to także na wartość bioróżnorodności jaka jest promowana w środowiskach ekologów, czyli sadzeniu różnych gatunków roślin w ogrodzie.

Organizatorzy konkursu przypominają jednocześnie, że nazwy alei ogrodowych będą mogły być przyjęte na mocy Uchwały Walnego Zebrania. Warto wprowadzić pomysł nadania nazw alejom ogrodowym w celu poprawy bezpieczeństwa i łatwiejszego określania lokalizacji swojej działki ogrodowej.