Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 22.04.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” w Komprachcicach zawiadamia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 22-04-2023 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w zawiadomieniu załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o zaplanowanym zebraniu będzie również umieszczona w gablotach ogrodowych.

 

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

 

Załączniki:

1. Zawiadomienie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023

2. Plan pracy Zarządu na 2023 r.

3. Wyliczone sprawozdanie Bilans na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości Rok 2022

4. Wyliczone sprawozdanie Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości Rok 2022

5. Preliminarz finansowy na 2023r. Rachunku Zysków i Strat

6. Preliminarz finansowy na 2023. Fundusz rozwoju

7. Pełnomocnictwo na Walne Zebranie Sprawozdawcze