Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” w Komprachcicach zawiadamia członków Stowarzyszenia i działkowców o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 27.08.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego przy ul. J. Hallera 6 w Opolu w Sali nr 105.

Termin I: godz. 10:00
Termin II: godz. 10:30


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Preliminarz wydatków SO “Na Piaskach” na rok 2022 i planowane wpływy

Projekt planu pracy Zarządu SO “Na Piaskach” w Komprachcicach na rok 2022