Informacja o otwarciu wody

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach informuje, że otwarcie wody w nowym sezonie zaplanowano na dzień 01-04-2023 r. o godzinie 11:00. Prosimy o sprawdzenie czy krany są zamknięte oraz dopilnowanie podczas zaplanowanego otwarcia czy nie ma wycieków.

W razie pogorszenia się warunków atmosferycznych, otwarcie wody zostanie przełożone na inny termin, o którym również powiadomimy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

„Na Piaskach” w Komprachcicach