Telefony

Prezes Zarządu Małgorzata Różańska – tel. 512 318 472

Wiceprezes Zarządu Marek Bukowski – tel. 887 140 578

 

Nadzór sieci wodnej Zdzisław Starobrzański – tel. 603 226 647