Telefony

Prezes Zarządu – Janusz Niećko – 793 087 720

Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Malicki – 604 389 832

Skarbnik – Mirosław Krawczyk – 605 446 735

Sekretarz – Janusz Izdebski – 602 198 352


Nadzór sieci wodnej – Zdzisław Starobrzański – 603 226 647