Adres

Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” w Komprachcicach

Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” w Komprachcicach

ul. Chróścińska 2

46-070 Komprachcice

e-mail: zarzad@sodkomprachcice.eu

 

KRS: 0000527289

Regon: 360074206

NIP: 9910499171

Konto: PKO BP I ODDZIAŁ OPOLE, Nr 94 1020 3668 0000 5502 0419 8230