Ponad 40 lat minęło – historia Ogrodów „Na Piaskach”

Wszystko rozpoczęło się w 1979 roku z inicjatywy kilku opolskich zakładów pracy. Na terenach pomiędzy Komprachcicami, Polską Nową Wsią a Chróściną zagospodarowano blisko 10 hektarów ziemi.

Jak wspomina pierwszy wiceprezes ogrodów: „były to grunty słabo urodzajne, na których żyto rosło w dużym rozproszeniu, a miejscowi rolnicy dziwili się, że miastowi z Opola chcą założyć tu działki pracownicze”. Stąd też wzięła się dzisiejsza nazwa ogrodów. W tym czasie wytyczono i rozdysponowano 157 ogródków.

Do roku 1983 udało się doprowadzić wodę, po wcześniejszym odwiercie studni głębinowej. Wcześniej działkowcy korzystali ze zbiornika wody – tzw. basenu, używając pomp i węży strażackich lub donosili wodę ze strumienia.

Wielu nowych właścicieli transportowało całe tony ziemi z cukrowni lub – jak wspomina jeden z działkowców – z fabryki kawy, aby użyźnić słabą glebę.

Największym wyzwaniem w trudnych czasach stanu wojennego było wybudowanie altany. Niektórzy przywozili domki z rozbiórek, inni budowali od podstaw.

W roku 1984 działkowcy często w czynie społecznym postawili i pomalowali ogrodzenie zewnętrzne, a rok później udało się doprowadzić energię elektryczną do wszystkich działek.

Ogrody działkowe w Komprachcicach oprócz podstawowych funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych integrowały ludzi podczas wspólnych prac, a także w trakcie corocznych dożynek. W 2009 roku na terenie dzisiejszej hydroforni wybudowano „amfiteatr”, który służy do dzisiaj.

Przełomowy w historii Ogrodów okazał się rok 2013, kiedy powstało „Stowarzyszenie Opolanie”, dążące do usamodzielnienia się od władz centralnych, jednak w tym czasie brakowało odpowiedniej ustawy. Dopiero rok później na jego podstawie utworzono „Stowarzyszenie Ogrodowe Na Piaskach”, którego pierwszym prezesem został Krzysztof Jackiewicz

W 2019 podczas hucznych obchodów Czterdziestolecia Ogrodów zorganizowano biegi terenowe oraz warsztaty plastyczne dla dzieci z inicjatywy ówczesnego Zarządu.

Należy wspomnieć zasługi i pracę wszystkich prezesów ogrodów działkowych w Komprachcicach:

  1. Wojciech Dębowski 1979-1984
  2. Wit Mrugała 1984-1996
  3. Wojciech Dębowski 1996-2001
  4. Janusz Niećko 2001-2006
  5. Jerzy Świstuń 2006-2013
  6. Krzysztof Jackiewicz 2014
  7. Marek Zembaty 2014-2018
  8. Kazimiera Malicka 2018-2019
  9. Małgorzata Różańska 2019-28.05.2022
  10. Janusz Niećko 28.05.2022 – do dnia dzisiejszego

Zarząd i komisje

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” Prezes Zarządu Janusz Niećko Wiceprezes Zarządu Zbigniew Malicki Wiceprezes Zarządu Mirosław Krawczyk Skarbnik Dorota Stępień Sekretarz Janusz […]