Zarząd i komisje

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach”

Prezes Zarządu Janusz Niećko
Wiceprezes Zarządu Zbigniew Malicki
Wiceprezes Zarządu Dorota Stępień
Skarbnik Mirosław Krawczyk
Sekretarz Janusz Izdebski
 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Patrycja Grundy
Członek Zdzisław Starobrzański
Członek Marian Dąbrowicz
 

Komisja Rozjemcza

Przewodniczący Roman Czapliński
Członek Edward Chichłowski
Członek Jolanta Milewska