Zarząd i komisje

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach”

Prezes Zarządu Janusz Niećko
Wiceprezes Zarządu Zbigniew Malicki
Wiceprezes Zarządu Dorota Stępień
Skarbnik Mirosław Krawczyk
Sekretarz Janusz Izdebski
 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Małgorzata Różańska
Członek Marek Bukowski
Członek Anna Król
 

Komisja Rozjemcza

Przewodniczący Roman Czapliński
Członek Edward Chichłowski
Członek Jolanta Milewska