Zarząd i komisje

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach”

Prezes Zarządu Małgorzata Różańska

Wiceprezes Zarządu Marek Bukowski

Wiceprezes Zarządu Bożena Szychowska – Zielińska

Skarbnik Zdzisława Cholak

Sekretarz Wojciech Kusek

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Anna Król

Członek Marzena Grzegorczyk

Członek Małgorzata Krośnicka

 

Komisja Rozjemcza

Przewodniczący Roman Drozdowski

Członek Dorota Stępień

Członek Dariusz Stachowiak