Zarząd i komisje

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach”

Prezes Zarządu Janusz Niećko
Wiceprezes Zarządu Zbigniew Malicki
Wiceprezes Zarządu Mirosław Krawczyk
Skarbnik Dorota Stępień
Sekretarz Janusz Izdebski
 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Anna Wójcik
Członek: Anna Woszek
Członek: Beata Szastak
 

Komisja Rozjemcza

Przewodniczący Roman Czapliński
Członek Edward Chichłowski
Członek Jolanta Milewska