Dyżury członków Zarządu w 2023 r.

Dyżur Zarządu odbywać się będzie raz w miesiącu, w ostatnią sobotę miesiąca
od godziny 13:00 do godziny 14:00.

Każdy działkowicz będzie miał możliwość wglądu do swoich dokumentów po
uprzednim 7 dniowym zgłoszeniu do Zarządu takiego zamiaru.