Nowy adres mailowy

Uwaga! Zmienił się adres mailowy Zarządu S.O. “Na Piaskach”. Poprzedni adres zarzad@sodkomprachcice.pl został zastąpiony przez nowy adres: zarzad@sodkomprachcice.eu