Zawory odcinające wodę na działkach od sieci głównej

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach, jednogłośnie przegłosowali Wniosek Zarządu nr 1/2024 z dnia 27-04-2024 r. w sprawie zaworów odcinających wodę na działkach od sieci głównej, dając tym samym możliwość dyscyplinowania działkowiczów by Ci niezwłocznie założyli zawory odcinające na swoich działkach.

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego umożliwiło Zarządowi podjęcie działań dyscyplinarnych, w stosunku do działkowiczów, którzy jeszcze nie założyli zaworów odcinających wodę na swojej działce od sieci głównej.

W konsekwencji:

  1. Każdy dzierżawca działki zobowiązany jest założyć na swojej działce zawór odcinający wodę od sieci głównej Ogrodu.
  2. Jeśli podczas napełniania sieci Ogrodowej wodą na działce wystąpi awaria, która będzie wiązała się ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem sieci wodą i jednocześnie zostanie stwierdzony brak zaworu odcinającego wodę z sieci głównej, działkowicz zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1/2 opłaty działkowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
  3. Jeśli awaria wspomniana w punkcie 2 będzie wymagała specjalistycznej odpłatnej interwencji, działkowicz poniesie całkowity koszt usługi.