Walne Zebranie Sprawozdawcze 27.04.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” w Komprachcicach zawiadamia członków stowarzyszenia i działkowców o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 27-04-2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Koraszewskiego, ul. Hallera 4, 45-867 Opole, w sali sportowej.

Termin I: 10:00

Termin II: 10:30

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz pozostałe materiały do pobrania w linkach poniżej.

Zawiadomienie i porządek obrad

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat styczeń-grudzień 2023

Bilans na 31.12.2023 roku

Preliminarz finansowy na 2024 rok

Preliminarz finansowy Fundusz rozwoju na 2024 rok

Plan pracy Zarządu na 2024 rok

Pełnomocnictwo na Walne Zebranie Sprawozdawcze