Rezygnacja członków Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” w Komprachcicach informuje, że członkowie Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnację z bycia członkiem i pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym Zarząd podjął działania w kierunku zorganizowania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

Z poważaniem
Prezes Zarządu