Nadzwyczajne Walne Zebranie 29.07.2023 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach zawiadamia członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach i działkowców o nadzwyczajnym walnym zebraniu, które odbędzie się w dniu 29-07-2023 r. na terenie biura Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach w Termin I: 10:00 Termin II: 10:30

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 29-07-2023 r.

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie. Podjęcie uchwały.
 7. Wybór i głosowanie nad kandydaturami do składu organów Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.
 8. Wybór pełnomocnika. Podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego konkursu ofert na dzierżawę działkową działki nr 95 znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenia Ogrodowego “Na Piaskach” w Komprachcicach.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, odczytanie uchwał.
 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Walne Zebranie zostaje zakończone.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach serdecznie zaprasza wszystkich działkowiczów do wzięcia udziału w nadzwyczajnym walnym zebraniu. Jeśli członek stowarzyszenia nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu, prosimy wypełnić pełnomocnictwo i przekazać innemu członkowi stowarzyszenia. Zapewniamy wodę dla uczestników zebrania.
Proszę o przyniesienie sobie krzesełek.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zebranie (pobierz)