Chrońmy pszczoły przed opryskami

Działkowcu pamiętaj o przestrzeganiu zasad przy wykonywaniu oprysków środkami ochrony roślin

Jak wiadomo nie stosowanie zasad podanych na ulotce preparatu chemicznego grozi nie tylko zatruciem organizmu, skażeniem środowiska, ale także wytruciem pożytecznych owadów, w tym pszczół. Pszczoły są zapylaczami, są niezbędne dla rozmnażania roślin. To dzięki nim mamy owoce, warzywa i orzechy itp. W wyniku niewłaściwego stosowania przez Działkowców oprysków dochodzi do masowego wymierania pszczół, a to z kolei przekłada się na wymieranie innych zwierząt owadożernych. Eksperci podkreślają jak ważne są żywe organizmy, które oddziałują na siebie nawzajem.
Tym samym katastrofa w świecie owadów zagraża również człowiekowi.

Nierzadko w sposób nieświadomy można zniszczyć całą pszczelą rodzinę stosując niewłaściwie i pozornie słabe z opisu produkty jako  nieszkodliwe chemikalia. Uświadomienie sobie jak wielkie straty dla człowieka i środowiska ma nieodpowiedzialne i nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin, pozwoli ochronić pszczoły miodne, a także inne dziko żyjące owady-zapylaczy.

Dlatego należy pamiętać, aby zabiegi ochrony roślin dokonywać z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół biorąc pod uwagę okres prewencji dla pszczół. Okres prewencji jest jednym z najważniejszych parametrów, które należy zastosować, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu pszczoły ze środkiem ochrony roślin. Parametr ten zawsze podany jest na etykiecie dołączonej do opakowania produktu chemicznego.

Obowiązkiem działkowca jest ochrona pszczół i innych zapylaczy. Dlatego wykonując opryski pamiętajmy, aby stosować je, kiedy   pszczoły nie są aktywne, czyli w godzinach porannych lub wieczornych, ściśle według wskazówek producenta preparatu.