Ogłoszenie ws. wniosków na Walne Zebranie

W związku z zamiarem zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach w kwietniu 2024 r. Zarząd informuje, iż każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić propozycje dot. zagospodarowania funduszy będących do dyspozycji Stowarzyszenia.

Zarząd będzie mógł uwzględnić propozycje działkowiczów i zamieścić je w porządku obrad Walnego Zebrania. Wnioski należy składać do dnia 19-04-2024 r. na maila Zarządu zarzad@sodkomprachcice.eu lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która jest zamieszczona na bramie nr 5.

Zarząd S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach.